Basisschool St. Michaël staat naast de gelijknamige parochiekerk aan de Kerklaan in De Bilt en ontleent zijn naam aan de aartsengel Michaël, die strijdt tegen het kwaad, dat meestal wordt afgebeeld als draak of duivel. Het verhaal uit de Bijbel vertelt ons over de strijd tussen goed en kwaad, waarbij Michaël met zijn engelen tenslotte de overwinning behaalt.

De school ligt in een oudere wijk aan de grens van de gemeente De Bilt. De kinderen komen voornamelijk uit de directe omgeving van de school, maar ook uit de overige delen van de gemeente De Bilt, van de Utrechtseweg tot aan de Groenekanseweg. Enkele leerlingen komen vanuit Bilthoven en Utrecht naar de Michaëlschool. 

De school begon in 1922 als een kleine, 3-klassige parochieschool. In de loop der decennia groeide het aantal leerlingen gestaag en bedraagt nu ca. 260 kinderen. Aan het gebouw hebben meerdere verbouwingen (waarvan sommige zeer ingrijpend) plaatsgevonden, de meest recente in 2009, waarbij de school geheel gerenoveerd en met meerdere ruimtes uitgebreid werd.

Aan de school zijn momenteel zesenwintig medewerkers verbonden: negentien leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, twee intern begeleiders, twee klassenassistenten, een directeur en een administratief medewerker/ict-beheerder.