De schoolgids is een gids voor ouders en geeft weer wat ouders van de school mogen verwachten en waar ouders de school op kunnen aanspreken. We stellen de gids, met instemming van de Medezeggenschapsraad, voor drie jaar vast .
Met deze gids willen wij u een beeld schetsen van onze school: de manier waarop wij onderwijs geven en wat wij op de Michaƫlschool belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen. Verder gaan we in op de rol die ouders op school kunnen spelen en geven we andere belangrijke informatie over het onderwijs.
Naast de schoolgids op de website ontvangen alle ouders wekelijks per e-mail de week-info met daarin actuele informatie over de school.