Naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden besteedt de school ook expliciet aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk kinderen van jongs af aan te leren hoe zij om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen. Adequaat leren handelen bij tegenslag of in conflictsituaties is daarbij een speerpunt. Alle groepen op school werken met de methode “Leefstijl” voor sociaal-emotionele vorming.

In groep 5 biedt onze school voor enkele kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan een sociale vaardigheidstraining, die buiten de groep (maar tijdens schooltijd) plaatsvindt. Dit gebeurt altijd in samenspraak met ouders. Met de gegevens van voorgaande jaren beoordelen we welke kinderen voor een dergelijke training in aanmerking komen. Op de informatieavond van groep 5 aan het begin van het schooljaar gaan we uitgebreider in op dit onderwerp.

Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling is in onze school een proces dat loopt van groep 1 t/m groep 8, met een extra impuls in groep 5.