Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt door het invullen en per post opsturen van het aanmeldingsformulier. Na verwerking hiervan ontvangt u van het kantoor van de stg. Delta een bevestiging per e-mail.

Als uw kind ongeveer 2½ à 3 jaar is, hoort u van ons of wij uw kind kunnen plaatsen. Broertjes en zusjes van reeds op onze school geplaatste kinderen hebben daarbij altijd voorrang.

Wanneer uw kind geplaatst is en het ca. drie jaar en tien maanden oud is, neemt de school contact op over het wennen en de eerste schooldag. De jongste kleuters mogen nl., voordat ze vier jaar worden, ca. vijf keer een dagdeel komen kennismaken.

De kinderen die na 1 juni vier jaar worden, beginnen in de regel na de zomervakantie. Vóór de zomervakantie mogen die kinderen dan komen kennismaken.

Wanneer uw kind reeds schoolgaand was en op onze school geplaatst wordt, nodigen wij u uit voor een gesprek met de intern begeleider en schoolleiding. Het doel van dit gesprek is om de instroom in de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het onderwijskundig verslag van de vorige school speelt hierbij een belangrijke rol.