De oudervereniging

De Oudervereniging organiseert jaarlijks meerdere activiteiten voor alle leerlingen op school. Dit zijn zowel leerzame als leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse schoolreis, excursie, kerstmaaltijd, maar ook programmeerlessen en het onderhoud van de moestuintjes.

De Ouderraad (bestuur van de vereniging) coördineert alle activiteiten. Voor elke activiteit is een commissie waarin zowel ouders, leerkrachten als een lid van de ouderraad zit. Door de inzet van vele ouders kunnen we jaarlijks veel leuke activiteiten organiseren. De Ouderraad vraagt per leerling een vrijwillige bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld door de ALV. De ouderbijdrage is dit jaar € 75,-

Mocht u informatie willen over de Oudervereniging of zelf actief willen worden in een commissie, mail dan naarouderraad@basisschoolstmichael.nl.

Missie ouderraad

“Leuke schooltijd met bagage voor de toekomst en betrokken ouders”

De OR wil de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst, mondiger maken en vooral een leuke tijd bezorgen, door:

 • Een leuke schooltijd met elkaar, met activiteiten en feesten die het schoolprogramma aanvullen;
 • Inhoudelijke activiteiten waarmee de leerlingen meer van zichzelf ontdekken en worden uitgedaagd;
 • Onderwerpen die minder of niet aan bod komen in het lesprogramma
 • Ontdekken wat zij leuk vinden/goed in zijn;
 • De nadruk van deze activiteiten wil de OR leggen op de gebieden van sport, cultuur, verantwoordelijk leven (duurzaamheid) en “proef de praktijk”.
 • Om dit te bereiken zijn betrokken ouders nodig.

Speerpunten  ouderraad

Kinderen ontwikkelen breder dan alleen de lesstof. Dit doen we langs 4 thema's:

 • Sport
 • Cultuur
 • Verantwoordelijk leven (duurzaamheid)
 • Proef de praktijk

Kinderen kunnen nieuwe talenten ontdekken

Ervaren wat de lesstof in de praktijk betekent

Betrokken ouders

Ouderparticipatie en -betrokkenheid wordt groter

Communicatie tussen ouders, leerlingen en school

 • Heldere en duidelijke communicatie tussen leerkracht en ouder
 • Samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind, het echt samen doen
 • Als nieuwe ouder voel je je opgenomen in de schoolgemeenschap en word je wegwijs gemaakt

Samen met elkaar (verbinding) en lol maken

 • Het moet allemaal ook gewoon leuk zijn voor de kinderen

Activiteiten / commissies

 1. Sinterklaasfeest
 2. Kerstmaaltijd
 3. Carnaval
 4. Schoolreis
 5. Excursies (excursie-ouders per klas)
 6. 100-Jarig jubileum en Cultuurdag
 7. Goede-doelen activiteiten
 8. Verkeerslessen
 9. Sportcommissie (avondvierdaagse, zaalvoetbal, enz.)
 10. Programmeerlessen
 11. Ondernemingsspel
 12. Ouderactiviteiten (o.a. borrel met kerst, BBQ)
 13. Aanzien school (onderhoud schoolplein, tuin- en klusmiddagen)
 14. Versieren (enkele keren per jaar de school versieren)
 15. Verkoop school-T-shirts
 16. Financiële ondersteuning t.b.v. Social Schools en de schoolbibliotheek
 17. Natuurlessen onderbouw (lesgeven)
 18. Schoolbibliotheek (boeken uitlenen)
 19. Luizencontrole (5 à 6 keer per jaar een ochtend)
 20. Borrel organiseren voor ouders van een klas

De ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en bestaat dit jaar uit de volgende ouders:

 1. Amber Besuyen
 2. Sabine Braam
 3. Tess Daalhuizen
 4. Maaike Gobel
 5. Floor Heinink
 6. Martijn Koren - voorzitter
 7. Bernadine Lefebvre - secretaris
 8. Charlie Muller
 9. Anne van Rouwendaal
 10. Ilse Schweig
 11. Marieke Visser - penningmeester
 12. Suzan van de Weijer

Klassenouders

De klassenouders zijn aanspreekpunt voor een bepaalde klas. De leden van de ouderraad vullen deze rol altijd in en zullen bij speciale gelegenheden (o.a. verjaardag van de leerkracht) zorgen voor een attentie. De klassenouders zijn als volgt ingedeeld:

Groep 1/2 'Krullevaar': Tess Daalhuizen en Sigrid Klaus
Groep 1/2 'Langhors': Charlie Muller en Deveny van Dijk
Groep 3:     Maaike Gobel en Floor Heinink
Groep 4:     Bernadine Lefebvre en Amber Besuyen
Groep 5:     Sabine Braam en Martijn Koren
Groep 6:     Marieke Visser
Groep 7:     Anne van Rouwendaal
Groep 8:     Ilse Schweig

Excursieouders

Per groep is er een excursieouder, die de excursies voor de klas coördineert en zorgt dat er voldoende ouders zijn wanneer er vervoer nodig is.

De ALV

De Oudervereniging is een vereniging waarvan alle ouders lid zijn. Er is één keer per jaar een ALV. Rechts boven aan deze pagina vindt u een link naar de stukken (inclusief het jaarverslag) van de meest recente vergadering en de actuele statuten en huishoudelijk reglement.

Privacy

De Oudervereniging van Basisschool St. Michaël hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In de privacy verklaring (zie rechtsboven op deze pagina) geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.