Onze school is een katholieke basisschool. De katholieke levensbeschouwing is de basis van waaruit wij met elkaar willen omgaan. De sfeer op school dient zo te zijn, dat ieder kind zich veilig en thuis voelt. Alle kinderen moeten vanuit hun eigen achtergrond en met respect voor ieders eigenheid zichzelf kunnen zijn.

Het motto van de school luidt: ‘De school van je leven’. We willen er naar streven, dat alle kinderen met veel plezier willen leren in een positieve en gezellige sfeer en dat zij zich daarin op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen.

De school streeft naar een onderwijsleersituatie waarbij de kinderen een continu proces in alle aspecten van de ontwikkeling doorlopen. We houden daarbij rekening met het eigene: verschillen in ontwikkeling, aanleg, belangstelling en motivatie van elk kind. Ieder kind krijgt een basisleerstofpakket aangeboden. Daarnaast krijgen kinderen die meer aan kunnen verrijkingsstof. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen remediërende leerstof aangeboden met als doel de basisstof alsnog onder de knie te krijgen.

De school streeft naar een sfeer waarin kinderen, medewerkers en ouders zich geaccepteerd voelen. We proberen elkaar positief te benaderen en aandacht te hebben voor ieders sterke kanten. We hanteren op school duidelijke gedragsregels en afspraken. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer, zorg voor het materiaal en het schoolgebouw.