Kinderen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer kinderen de school mogen verzuimen. Dat is o.a. bij huwelijk, overlijden, huwelijksjubilea van familie en bij godsdienstige verplichtingen en uiteraard bij ziekte. 

Kinderen krijgen geen extra vrije dagen van school voor een lang weekeinde of vakanties buiten de schoolvakanties om, tenzij hun ouders door hun beroep echt niet tijdens de schoolvakanties vrij kunnen nemen of indien er een medische noodzaak is. Dergelijke vakanties moeten schriftelijk worden aangevraagd:

 • voor minder dan tien dagen: bij de directie 

 • voor meer dan tien dagen: bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Een formulier hiervoor vindt u hiernaast (en onder "downloads").